Cerebrovaskulární program

ZZS Středočeského kraje věnovala velkou pozornost péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou jako jedna z prvních záchranných služeb v ČR. Cévní mozková příhoda se řadí k emergentním stavům, ve kterých hraje zásadní roli čas. V roce 2003 bylo v České republice schváleno použití trombolytické léčby pro akutní ischemické cévní příhody. Terapeutické okno pro možné zahájení trombolytické léčby bylo tehdy tříhodinové, v roce 2009 bylo prodlouženo na 4,5 hodiny. Do té doby se pacient musí nejen dostat na pracoviště, které je schopné mu tuto léčbu zajistit, ale musí být provedena diagnostika a vyloučeny kontraindikace. Role zdravotnické záchranné služby je v řetězci péče nenahraditelná.

ZZS Středočeského kraje zahájila již v roce 2004 pilotní ověření spolupráce specializovaného pracoviště – neurologické jednotky intenzivní péče (JIP) nemocnice Na Homolce a naší záchranné služby. Díky dobrým výsledkům pilotního projektu (viz graf 1: Výsledky spolupráce v letech 2005 – 2008) jsme zavedli identifikaci kandidátů trombolytické léčby do rutinní praxe, zahájili vzdělávací programy pro zaměstnance a spolupráci rozšířili i na ostatní specializovaná pracoviště.

Úspěšnost cerebrovaskulárních programů závisí na mnoha faktorech. Klíčovým prvkem je vzdělávání – nejen odborníků záchranných služeb a neurologických pracovišť, ale i veřejnosti. Proto opakovaně pořádáme společné semináře našich zaměstnanců a neurologů a věnujeme se i osvětovým kampaním v regionálním tisku. Snažíme se o identifikaci příznaků cévní příhody již na úrovni operačního střediska, neboť to může být pro další osud pacienta klíčové.

Pro pacienty s cévní mozkovou příhodou je nezbytná kontinuita péče a mezioborová spolupráce je nezbytná. Organizace předání musí být v každé nemocnici domluvena dopředu, osvědčily se lokální protokoly a tzv. „ictové mobily“, které má sloužící lékař ictové jednotky u sebe a které zajišťují, že operační středisko kontaktuje jediné číslo v konkrétním zdravotnickém zařízení.
Naši lékaři se podíleli i na systémovém řešení problematiky cévních mozkových příhod – jsou spoluautory doporučeného postupu Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP (MUDr. J. Šeblová, Ph.D., MUDr. J. Knor, Ph.D. a MUDr. et Bc. D. Hlaváčková) a MUDr. J. Šeblová, Ph.D. je od roku 2010 členkou Komise pro specializovanou péči v oboru neurologie při Ministerstvu zdravotnictví ČR. V současné době je dvouúrovňová síť specializovaných pracovišť, které splňují kritéria kvality (indikátory). Ve Středočeském kraji jsou nyní 4 ictové jednotky – Kladno, Mladá Boleslav, Příbram a Kolín, další jsou v Praze. Komplexní cerebrovaskulární centra jsou schopné zajistit i neurochirurgickou péči, intervenční radiologii a další superspecializované postupy.