Historie ZZS Středočeského kraje

1. dubna 2003 rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva Středočeského kraje došlo ke sloučení dvanácti okresních záchranných služeb v jeden celek. Od té doby organizace v poměrně krátkém časovém úseku ušla dlouhou cestu, i když první krůčky nebyly vůbec jednoduché a cesta nebyla bez překážek. Během desetiletého fungování se však ze středočeské záchranné služby stala fungující spolehlivá organizace s nejmodernější technikou a kvalitní přednemocniční neodkladnou péčí. Podívejte se s námi zpět do historie této mladé záchranky a připomeňte si nejvýznamnější události v jejím životě. 

Vedení tehdejšího Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje stálo v roce 2003 před nelehkým úkolem – sjednotit okresní záchranné služby v jednu organizaci. Krajské uspořádání bylo v té době zcela novým fenoménem a ve Středočeském kraji bylo do roku 2003 dvanáct okresních záchranných služeb, které vznikaly v různých časových obdobích. Každá z nich měla trochu jiný přístup k organizování přednemocniční neodkladné péče pro občany v daném regionu a rozdílné technické vybavení a zázemí. Bylo těžké hledat společný bod rozvoje. Prioritou bylo sjednotit nejen technické zázemí, ale i léčebné postupy. Budovat záchrannou službu v největším kraji České republiky s 1 300 000 obyvatel byl úkol opravdu nelehký. Umocněný ještě tím, že Středočeský kraj, rozprostřený kolem Prahy, nemá jako jediný vlastní přirozené centrum a chyběla v něm hlavní spádová nemocnice s traumacentrem, kardiocentrem a jinými specializovanými pracovišti.

V novém se lépe pracuje

Během pěti let se středočeští záchranáři zaměřili mimo jiné i na vylepšení sítě výjezdových základen a tehdy vzniklo pět nových – v Krásné Hoře na Příbramsku, Zbraslavicích, Roztokách u Křivoklátu, Zdibech a Březnici. Do provozu bylo uvedeno 50 nových sanitní vozů; za zmínku stojí zejména várka 36 sanitních vozů VW T5 Multivan, které spolehlivě plní svojí roli na záchrance dodnes. V roce 2003, kdy vznikla středočeská záchranná služba, bylo průměrné stáří všech našich vozů 11 let, postupně se podařilo vozový park zmodernizovat tak, že v roce 2008 byly všechny vozy v průměrném stáří 4 let. Novinkou byly také přívěsy s vybavením pro mimořádné události, které se dají bez větších problémů přivézt na místo neštěstí a v krátké chvíli se z nich dají v případě potřeby vybudovat polní nemocnice. V současnosti jich má středočeská záchranka k dispozici pět – v Kladně, Kolíně, Příbrami, Benešově a Mělníce, svým vybavením pojmou cca 200 pacientů.

Bylo také zrekonstruováno osm výjezdových základen a v Kolíně byla postavena nová budova se zázemím pro výjezdové skupiny a dispečink. V roce 2007 byla slavnostně otevřena v Kladně budova Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje s výjezdovým stanovištěm záchranné služby a dispečinkem. Nové prostory všichni uvítali, protože do té doby ředitelství, administrativní pracovníci a dispečink provizorně sídlili v budově bývalé polikliniky v Kladně a kladenská výjezdová základna v nevyhovujících prostorách nemocnice.

Nový systém péče

Rok 2009 byl ve znamení budování hustší sítě výjezdových základen a zavádění rendez – vous systému. Do roku 2009 tento systém fungoval pouze na několika stanovištích, poté byl postupně zaváděn v celém kraji. V současnosti funguje rendez-vous systém již na 12 výjezdových základnách. Pro účel rendez – vous systému byly na středočeské záchranné službě jako první v republice využity vozy Škoda Yeti, které byly nejen cenově výhodné, ale také se v terénu osvědčily. Nyní tyto vozy využívají i ostatní záchranné služby a složky IZS.

V roce 2012 byla objednána historicky největší várka sanitních vozidel v České republice. Jednalo se o 48 vozů s podvozkem Volkswagen. Výhodou a zároveň novinkou je u těchto sanitních vozů skříňová nástavba vozu, která se v případě opotřebení podvozku dá odmontovat a využít znovu. Její životnost je podstatně delší. To s sebou v budoucnu přinese významné finanční úspory, kdy se nebudou muset pořizovat nové vozy jako nedílný celek. V současnosti má středočeská záchranka denně v terénu kolem 70 sanitních vozů.

Další nové základny

Od roku 2009 do současnosti byly otevřeny čtyři nové výjezdové základny záchranné služby – ve Vranově, Hostivici u Prahy, Mnichově Hradišti a Novém Strašecí a nevyhovující prostory základen v Brandýse nad Labem a Hořovicích byly nahrazeny novými.

Nové výjezdové základny jsou otevírány především pro dosažení lepších dojezdových časů v určených částech regionu a pokrytí hůře dostupných oblastí. Tím samozřejmě dochází ke zrychlení a zlepšení dostupnosti péče záchranné služby v určitých oblastech. V současné době Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje provozuje 37 výjezdových základen a jedno stanoviště sezónní vodní záchranné služby, které funguje přes letní prázdniny na Slapské přehradě.