Informace ke změnám v adaptační legislativě v oblasti GDPR v roce 2019

Od 24. dubna 2019 má Česká republika nová pravidla pro oblast soukromí.
Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Společně s ním nabyl účinnosti i doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a který zpracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci.
Zároveň došlo k zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávalydo dalších právních předpisů.