Management

Kontakt na ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Pavla Rusého, jeho náměstky a vedoucí pracovníky.

Ředitel:
MUDr. Pavel Rusý
e-mail: pavel.rusy@zachranka.cz
telefon: 312 256 601

Sekretariát ředitele:
Bc. Lucie Hlaváčková
e-mail: sekretariat@zachranka.cz
telefon: 312 256 638, mobil: 731 137 010

Ekonomická náměstkyně (pověřena řízením personálního úseku):
Ing. Zuzana Ekrtová
e-mail: ekonom@zachranka.cz
telefon: 312 256 618

Náměstkyně pro léčebně preventivní péči (pověřena vedením):
MUDr. Klára Beranová
e-mail: klara.beranova@zachranka.cz
telefon: 312 256 604

Náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání:
Jiří Dittrich, Dis., MBA
e-mail: jiri.dittrich@zachranka.cz
telefon: 312 256 605

Náměstek pro kontrolu a řízení provozu:
Bc. Pavel Tlustý, Dis.
e-mail: pavel.tlusty@zachranka.cz
telefon: 312 256 608

Provozně technický náměstek:
Bc. Roman Chochola
e-mail: roman.chochola@zachranka.cz
telefon: 312 256 606

Vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky:
Robert Holovský
e-mail: robert.holovsky@zachranka.cz
telefon: 312 256 615