Management

Kontakt na ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Pavla Rusého, jeho náměstky a vedoucí pracovníky.

Ředitel:
MUDr. Pavel Rusý
e-mail: pavel.rusy@zachranka.cz
telefon: 312 256 638

Sekretariát ředitele:
Bc. Denisa Kvapilová Filipová
e-mail: sekretariat@zachranka.cz
telefon: 312 256 638, mobil: 731 137 010

Personální náměstek (pověřen vedením):
Ing. Jan Roth, Ph.D.
e-mail: jan.roth@zachranka.cz
telefon: 312 256 616

Náměstek pro léčebně preventivní péči:
MUDr. Jan Sedláček
e-mail: jan.sedlacek@zachranka.cz
telefon: 312 256 604

Náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání (pověřen vedením):
Mgr. Vít Dvořák, DiS
e-mail: namestek.nlzp@zachranka.cz
telefon: 312 256 605

Ekonomická náměstkyně (pověřena vedením):
Ing. Tereza Balousová, MBA
e-mail: tereza.balousova@zachranka.cz
telefon: 312 256 618

Náměstek pro kontrolu a řízení provozu:
Bc. Pavel Tlustý, DiS
e-mail: pavel.tlusty@zachranka.cz
telefon: 312 256 608

Provozně technický náměstek:
Bc. Roman Chochola
e-mail: roman.chochola@zachranka.cz
telefon: 312 256 606

Vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky:
MUDr. Michal Matoušek
e-mail: michal.matousek@zachranka.cz
telefon: 312 256 602