Kurzy první pomoci pro veřejnost

Kurz základů první pomoci a resucitace pořádáme v rámci Krajského školícího a výcvikového střediska. Poskytne vám dostatečné informace o poskytování první pomoci i praktické zkušenosti, jak v kritických situacích postupovat. O plánovaných kurzech první pomoci se můžete informovat na čísle  +420 737 239 962, případně na kabinet@zachranka.cz. Kurz pro jednu osobu s přednáškou, projekcí a praktickým nácvikem stojí 380 Kč. Naši školitelé pořádají také skupinová školení pro školy, firmy, mateřská centra. Školení může probíhat v našich školicích střediscích, ale také v prostorách objednavatele školení.   Délka i obsah přednášky se po domluvě může upravit dle potřeb. Po ukončení školení obdrží každý  školenec certifikát.

Kurz je připraven tak, aby účastník dostal komplexní informace o poskytování první pomoci. Přednáška začne teoretickou částí a v závěru si budete moci základní postupy vyzkoušet v praxi, pod dohledem záchranáře. V kurzu se dozvíte, jak poznáte stavy, které ohrožují život, kdy je nutné volat na záchrannou službu a co všechno je třeba říci dispečerům operečního střediska na lince 155. Naučíte se konkrétní postupy první pomoci v případech krvácení, jak poskytnout pacientovi nepřímou masáž srdce, co dělat při infarktu, zlomenině, při šokovém stavu apod.

Výuka  je pojímána hlavně prakticky. Obsahem je nácvik základní neodkladné resuscitace dle nových postupů ILCOR 2015. Nácvik probíhá na moderních resuscitačních modelech dospělého i dítěte. Postupy první pomoci jsou koncipovány tak, aby zapamatování a provádění postupů bylo co nejednoduší. Naši lektoři se rekrutují z řad profesionálních středočeských záchranářů, kteří mají dlouholetou praxi i teoretické znalosti  v poskytování přednemocniční péče.  Kromě toho i pečlivě studují nejnovější standardy, kontinuálně se vzdělávají v odborných tématech i v postupech výuky pro nezdravotníky.

Krajské školicí a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje je  akreditované Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester pro obor Urgentní medicína a medicína katastrof.  V roce 2018 bylo proškoleno skoro 13 000 osob.