Lékař ZZS SČK získal Cenu města Kolín

MUDr. Josef Havránek včera převzal Cenu města Kolín za celoživotní přínos v rozvoji ZZS SČK.

MUDr. Josef Havránek po lékařské fakultě nastoupil na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Po atestacích byl jmenován do pozice zástupce primáře v roce 1980 a dostal na starosti ZZS. V roce 1999 byl jmenován do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Kolín.

Stále (i přes důchodový věk) pracuje jako řadový výjezdový lékař a stále zůstává vždy klidným a rozvážným „otcem“ celého kolektivu.