Lékaři středočeské záchranky byli oceněni AZZS ČR

Dne 25. dubna v rámci 18. Brněnských dnů urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání cen Asociace ZZS ČR.

Ocenění za Zdravotnickou záchrannou službu SčK převzal MUDr. Jiří Bráza, který byl nominován za obětavou, celoživotní a vysoce odbornou práci pro dobro pacientů. Dále byla na základě rozhodnutí prezidenta AZZS ČR a ředitele ZZS Středočeského kraje jedna z cen udělena MUDr. Jiřímu Franzovi in memoriam za jeho mimořádný celoživotní přínos pro záchranářství.

Gratulujeme a je nám velkou ctí, že jsme součástí jednoho týmu!