Linka 155 – kam se dovoláte?

Zdravotní potíže mohou zaskočit každého, a proto je důležité vědět, jak se v dané chvíli zachovat. Krizová čísla se učí děti již na první stupni základní školy – v České republice funguje linka Policie ČR 158, Hasičskému záchrannému sboru se dovoláte na čísle 150 a 112.

Zdravotnická záchranná služba je dostupná na čísle 155. Záchranáři se shodují na tom, že v případě, že potřebujete zásah záchranné služby je lepší volat přímo linku 155 namísto linky 112. Linka 112 je celoevropsky funkční krizové číslo. V České republice ji provozuje Hasičský záchranný sbor. Operátoři na lince 112 nejsou zdravotnicky vzdělaní a pokud výzvu vyhodnotí tak, že je nutný zásah záchranné služby, stejně je volající přepojen na linku 155 a dochází tak ke zdržení. Všichni však víme, že v záchraně lidského života někdy hrají roli minuty či dokonce sekundy

.Pokud se tedy dostanete do situace, kdy někdo z vašeho okolí potřebuje lékařskou pomoc a vy zavoláte na linku 155, kam se tedy dovoláte?

Středočeská záchranná služby má v provozu od září 2013 Krajské zdravotnické operační středisko, které sídlí v Kladně a vniklo postupným slučováním okresních dispečinků. Je v provozu 24 hodin denně a je zde 8 operátorů, kteří se střídají po 12 hodinách. Dispečeři zde denně přijmou a vyhodnotí přes 300 hovorů.

Každé volání, které je na linku 155 přijato, je nahráváno a povinně se archivuje po dobu pěti let. V případě potřeby je možné jej kdykoliv přehrát. Lze tedy zpětně vyhodnocovat krizové situace a je možné nahrávku využít jako důkazní materiál v případě zneužití záchranné služby, stížností, znaleckých posudků nebo soudních sporů.

Zdravotnické operační středisko prošlo během posledních deseti let revolucí v oblasti poskytování pomoci po telefonu. Dispečeři jsou stejní profesionálové jako záchranáři v terénu. Procházejí pečlivým proškolováním v přednemocniční neodkladné péči a v psychosociální oblasti. Po telefonu posuzují a vyhodnocují závažnost situace a zdravotní stav pacienta. Musejí zvládat náročné telefonáty, které vyžadují znalosti z oboru psychologie a sociálních vztahů. Radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem sanitního vozu a v případě potřeby vedou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.Při volání na tísňovou linku 155 by si toto vše člověk měl uvědomit a snažit se ulehčit operátorkám práci tím, že jim podá ucelené a strukturované informace.