„Není koní bez kopyt!“ Přibývá výjezdů ke zraněným jezdcům

Jezdecký sport je na vzestupu, alespoň v tom smyslu, že pořízení koně a péče o něj je v dnešní době dostupnější. I to bude jeden z důvodů, proč poměrně často vyjíždíme k nehodám, při kterých je jezdec či ošetřovatel koněm zraněn.

Častá jsou zranění způsobená kopnutím, kdy kůň při vyhození trefí osobu do hrudníku, hlavy či přímo obličeje. Nebo při pádu koně, kdy je jezdec koněm zavalen, což končí většinou poraněním pánve. I přes nošení bezpečnostních páteřních chráničů a kvalitních jezdeckých přileb je člověk proti 600 kilo vážícímu zvířeti a okovanému kopytu ve značné nevýhodě.

V loňském roce jsme tak absolvovali 306 výjezdů, při kterých jsme poskytli přednemocniční péči zraněným „koňákům“. Letos jsme již ošetřili tři osoby, které byly zraněny koněm (shodou okolností jsou tyto případy z Benešovska – ne však ze stejné stáje).

4. 1.
Operační středisko vyslalo vrtulník pražské letecké záchranné služby, vlašimskou posádku rychlé zdravotnické pomoci a lékařku v rendez-vous vozidle na pomoc muži, který byl koněm několikrát kopnut do hrudníku a hlavy. Protože byl muž v bezvědomí, probíhal do příjezdu záchranářů tzv. TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), kdy operátorka tísňové linky 155 vedla volající v oživování vážně zraněného muže. Po příjezdu záchranáři převzali resuscitaci, ve které byli úspěšní. Pacient byl poté připraven k transportu a letecky transportován do motolské nemocnice.

5. 1.
Benešovská posádka rychlé zdravotnické pomoci a lékař ve vozidle systému rendez-vous byli vysláni k mladé ženě, která se zranila pádem ze cválajícího koně. Záchranáři pacientku se středně těžkým poraněním hrudníku vyšetřili, podali jí nezbytné léky a zafixovali proti pohybu pomocí vakuové matrace a krčního límce. Poté byla přepravena do motolské nemocnice.

9. 1.
Ve včerejších dopoledních hodinách došlo k vážnému poranění muže, který byl kopnut koněm do hlavy. Volající operátorovi linky 155 popsal, že po události byl muž krátce v bezvědomí. Na místo byla vyslána vranovská posádka rychlé zdravotnické pomoci, lékař v benešovském vozidle systému rendez-vous a vrtulník pražské letecké záchranné služby. Muži s otřesem mozku a tržnou ránou na hlavě byla poskytnuta nezbytná péče a poté byl letecky přepraven do motolské nemocnice.