Noví kolegové…

V novém roce bychom rádi přivítali dva nové členy vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Prvním z nich je paní Ing. Tereza Balousová, MBA, která od 1. 1. 2022 zastává funkci ekonomické náměstkyně. Na toto místo jí přivedly zkušenosti z Krajského úřadu Středočeského kraje, kde pracovala na pozici hlavního finančního a projektového managera více jak 10 let.

Vysokoškolské vzdělání získala na VŠE v oboru Ekonomika a Management.

Druhým členem se stal pan Mgr. Vít Dvořák, DiS na pozici náměstka pro nelékařský personál. Vítek doposud zastával funkci vrchní sestry na oblasti Rakovník a zároveň je 9 let zdravotnickým záchranářem, což mu umožňuje výbornou orientaci v oboru, který bude zastávat.  Svoji profesní kariéru a první zkušenosti získal na dětském JIRPu, kde pracoval 12 let.

Vzdělání v oboru získal na 1. LF UK v oboru intenzivní péče.

Oběma gratulujeme k nové funkci a jsme si jisti, že veškerá jejich pracovitost a odhodlání nezůstanou bez povšimnutí.