Odborné stáže na ZZS SČK opět obnoveny

Z rozhodnutí vedení organizace obnovujeme od 01.03.2022 odborné stáže pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.