Oblastní nemocnice ve Středočeském kraji:

S nemocnicemi zdravotničtí záchranáři úzce spolupracují při předávání pacientů a jejich směřování na cílová pracoviště a specializovaná oddělení, nemocnice hrají klíčovou roli v návaznosti na přednemocniční neodkladnou péči…

Oblastní nemocnice Kladno
Oblastní nemocnice Příbram
Oblastní nemocnice Kolín
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Nemocnice Kutná Hora