Poděkování od malých hasičů

Text je ponechán bez jazykové úpravy.

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za exkurzi na výjezdovém stanovišti v Kladně, zejména p. … za trpělivost s dětmi a perfektní výklad o činnosti ZZS. Děti byly nadšené.

Doufáme, že jsme s dětmi moc nenarušili víkendový program na stanici.

Za kolektiv mladých hasičů Suchdol s pozdravem