Poděkování záchranáři z kladenské výjezdové skupiny

Text je ponechán bez jazykové úpravy.

Tímto dopisem bych chtěl velmi poděkovat za velmi profesionální, a zároveň vstřícný a empatický přístup záchranáře pana Bc. …, který byl přivolám dne 14. 1. 2015 s RZS do … . Zde bydlí matka mé manželky, kterou jsme s manželkou našli se zraněním na čele a pod vlivem alkoholu. Pan Bc. … byl na místě velmi trpělivý při jednání s pacientkou, i když pacientka nespolupracovala a odmítala ošetření. Pan Bc. … od matky mé manželky zjistil, co se jí stalo, a proč k tomu došlo. Mě ani mé manželce nic nechtěla říci. Svým jednáním dokázal přesvědčit pacientku ke spolupráci, nechala se od něj ošetřit, a následně souhlasila s dalším ošetřením, které bylo potřeba.

Já s manželkou bychom nejspíše museli její matku převést k ošetření proti její vůli. Panu Bc. … však po krátké chvíli začala důvěřovat a souhlasila i s převozem do Oblastní nemocnice Kladno. S manželkou velmi oceńujeme a vážíme si přístupu pana Bc. … . V současné době je již matce mé manželky mnohem lépe a chce se léčit se svým psychickým stavem. Věřím, že k jejímu současnému zdravotnímu zlepšení došlo i díky prvnímu přístupu pana Bc. …, který dokázal vžít do jejích problémů.