Ochrana osobních údajů

Prohlášení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o zásadách ochrany osobních údajů

 

Pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Nepatříme mezi organizace, které cíleně shromažďují osobní údaje k dalšímu zpracování, protože hlavním předmětem naší činnosti je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pokud pracujeme s osobními údaji, je to především z důvodu splnění právních povinností, jako je tomu například při shromažďování zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Při používání našich webových stránek nevyžadujeme ani nezaznamenáváme žádné osobní údaje návštěvníků stránek, protože k naší činnosti je nepotřebujeme, nejsme obchodníci, ale zdravotnické zařízení. Proto zde nenaleznete žádná zaškrtávací políčka či prázdné kolonky k doplnění. Chceme návštěvníky našich webových stránek ujistit, že jsme organizací, která dokáže v souladu s GDPR chránit a zabezpečit osobní údaje pacientů, zaměstnanců či jakýchkoliv jiných subjektů údajů (fyzických osob).

Informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem zdravotních služeb – Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

 

Úvodní informace

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. (dále jen „ZZS SČK“)  je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a je tak správcem osobních údajů.
(Pokračování textu…)

Informace o zpracování osobních údajů z kamerových systémů uvnitř i vně příspěvkové organizace ZZS SČK


Správce poskytuje níže uvedené informace k zajištění transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů z kamerových systémů, a to v souladu s Nařízením EU a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(Pokračování textu…)