Ochrana osobních údajů

Informace ke změnám v adaptační legislativě v oblasti GDPR v roce 2019

Od 24. dubna 2019 má Česká republika nová pravidla pro oblast soukromí.
Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Společně s ním nabyl účinnosti i doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a který zpracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci.
Zároveň došlo k zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávalydo dalších právních předpisů.

Prohlášení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o zásadách ochrany osobních údajů

 

Pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Nepatříme mezi organizace, které cíleně shromažďují osobní údaje k dalšímu zpracování, protože hlavním předmětem naší činnosti je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pokud pracujeme s osobními údaji, je to především z důvodu splnění právních povinností, jako je tomu například při shromažďování zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Při používání našich webových stránek nevyžadujeme ani nezaznamenáváme žádné osobní údaje návštěvníků stránek, protože k naší činnosti je nepotřebujeme, nejsme obchodníci, ale zdravotnické zařízení. Proto zde nenaleznete žádná zaškrtávací políčka či prázdné kolonky k doplnění. Chceme návštěvníky našich webových stránek ujistit, že jsme organizací, která dokáže v souladu s GDPR chránit a zabezpečit osobní údaje pacientů, zaměstnanců či jakýchkoliv jiných subjektů údajů (fyzických osob).

Informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem zdravotních služeb – Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

 

Úvodní informace

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. (dále jen „ZZS SČK“)  je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a je tak správcem osobních údajů.
(Pokračování textu…)

Informace o zpracování osobních údajů z kamerových systémů uvnitř i vně příspěvkové organizace ZZS SČK


Správce poskytuje níže uvedené informace k zajištění transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů z kamerových systémů, a to v souladu s Nařízením EU a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(Pokračování textu…)

Kodex chování dle GDPR pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, p.o.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. (dále jen „ZZS SČK“, nebo „organizace“), jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, je správcem osobních údajů. 

(Pokračování textu…)