Odborné publikace a články

ZZS SČK se podílela na výzkumu a výsledky publikovala v prestižních mezinárodních časopisech

Středočeská záchranná služba se podílela na vzniku odborných prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech a prezentovaných na domácích i mezinárodních kongresech. Informace publikované v Critical Care a v Internal and Emergency Medicine prezentoval MUDr. Roman Škulec, Ph. D., ve formě dvou půlhodinových přednášek na konferenci 2nd International Conference on Medical Imaging and Case Reports v Bostonu.

Zde naleznete tři články (1., 2., 3.) – všechny publikované v časopisech s impact factor. Dále byla přijata k publikaci práce „Two different techniques of ultrasound-guided peripheral venous catheter placement versus traditional approach in the pre-hospital emergency setting – a randomized study“ do Internal and Emergency Medicine (IF 2,33) a aktuálně je v produkci. Na všech se středočeští záchranáři výzkumně podíleli a tři byly realizovány přímo na ZZS SČK.

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře 2. (Grada, 2018)

autoři: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., MUDr. Jiří Knor, Ph.D. a kolektiv

Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení.

Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již pracují ve zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá tato publikace pochopit.

(Pokračování textu…)

Rozšířená neodkladná resuscitace – instruktážní videa

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje uveřejnila instruktážní videa pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci. Jsou určena pro zdravotníky či studenty lékařských fakult a pro všechny kdo si chtějí projít odborné postupy při rozšířené neodkladné resucitaci včetně způsobů zajištění dýchacích cest. Videa jsou k dispozici zde: rozšířená neodkladná resuscitace

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (Grada, 2013)

autoři: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., MUDr. Jiří Knor, Ph.D. a kolektiv

Kniha vyšla v nakladatelství GRADA a je dílem kolektivu autorů. Z velké části se jedná o lékaře nebo dispečery středočeské záchranné služby, kteří během práce čerpali zkušenosti a inspiraci pro psaní této knihy. Urgentní medicína je poměrně novou lékařskou specializací, zahrnující přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí.  Všichni lékaři, ať již pracují na zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně-diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá publikace osvojit.

(Pokračování textu…)

Farmakoterapie urgentních stavů (Mladá fronta, 2014)

autoři: MUDr. Jiří Knor, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Málek, CSc

Mimořádná příručka s potenciálně dalekosáhlým dopadem pro klinickou praxi řady oborů současné medicíny. Včasné rozpoznání varovných příznaků a okamžitá efektivní léčba přímo na místě vzniku ohrožení zdraví může zvrátit celou situaci, která by jinak často měla fatální vyústění. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme.

(Pokračování textu…)

Úvahy o urgentní medicíně (Mladá fronta, 2015)

autor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Urgentní medicína je jedním z nejmladších lékařských oborů, a dokonce ani mnozí zdravotníci si nejsou jisti jejím obsahem. Knížka esejů a úvah si klade za cíl přiblížit čtenářům tento dynamický a mnohotvárný, avšak zatím poměrně neznámý obor medicíny.

(Pokračování textu…)

Farmakoterapie urgentních stavů (Maxdorf, 2016)

(druhé doplněné a rozšířené vydání)

autoři: MUDr. Jiří Knor, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Málek, CSc

První vydání této publikace bylo přijato s nadšením lékaři širokého spektra oborů od záchranné služby přes ARO a intenzivní medicínu až po lékaře sloužící pohotovostní služby. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme. První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce.

(Pokračování textu…)