Služby

ZZZ Středočeského kraje nabízí možnost asistencí

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje kromě poskytování přednemocniční neodkladné péče zajišťuje v rámci tzv. doplňkové činnosti také asistenční služby, zdravotnický dohled a prezentaci záchranářské techniky na společenských, kulturních a sportovních akcích ve Středočeském kraji. Pro zažádání o zdravotnickou asistenci je nutné vyplnit a odeslat tento formulář.

(Pokračování textu…)

Obecné principy zdravotnického zajištění kulturních a sportovních akcí

Všechny níže uvedené parametry zdravotnického zajištění jsou doporučením a je vždy třeba vycházet z konkrétního charakteru a rizika zajišťované akce. Cílem je nejen zodpovědně zdravotnicky zajistit pořádanou akci, ale zároveň neohrozit poskytování přednemocniční neodkladné péče v daném regionu pro ostatní občany. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (dále jen ZZS SČK) vychází při zajišťování akce ze svého ceníku poskytovaných služeb. Dojde-li k situaci, že akcí je konáno více nebo je akce nahlášena pozdě a jsou překročeny logistické možnosti ZZS SČK v dotčeném území, je pořadatel povinen smluvně zajistit zdravotnické zajištění akce z jiných zdrojů. V případě tlaku pořadatele na konání akce za každou cenu při objektivně poddimenzovaném zdravotnickém zajištění z finančních důvodů, nesmí místě příslušný správní orgán akci povolit.

(Pokračování textu…)