Volání záchranné služby

Co dělat po odjezdu sanitky?

Nemyslete na to, co se stalo. Udělali jste vše, co jste mohli a teď je váš blízký v rukou odborníků, jejichž úkolem je zachránit mu život. Následující text vám vysvětlí, co se s ním v této chvíli děje a jak se v takovém případě zachovat. Ihned po odjezdu záchranářů a během právě probíhajícího převozu pacienta do nemocnice je zbytečné volat do nemocnice a zjišťovat jeho zdravotní stav. V nemocnici na příjmovém oddělení bude pacient podrobně vyšetřen a teprve poté vám zdravotníci budou moci sdělit podrobnější informace. Ze zkušeností záchranářů víme, že stav zraněného či nemocného nemusí být tak vážný, jak to na první pohled vypadá. Věřte, že je váš blízký v dobrých rukou.

(Pokračování textu…)

Linka 155 – kam se dovoláte?

Zdravotní potíže mohou zaskočit každého, a proto je důležité vědět, jak se v dané chvíli zachovat. Krizová čísla se učí děti již na první stupni základní školy – v České republice funguje linka Policie ČR 158, Hasičskému záchrannému sboru se dovoláte na čísle 150 a 112.

Zdravotnická záchranná služba je dostupná na čísle 155. Záchranáři se shodují na tom, že v případě, že potřebujete zásah záchranné služby je lepší volat přímo linku 155 namísto linky 112. Linka 112 je celoevropsky funkční krizové číslo. V České republice ji provozuje Hasičský záchranný sbor. Operátoři na lince 112 nejsou zdravotnicky vzdělaní a pokud výzvu vyhodnotí tak, že je nutný zásah záchranné služby, stejně je volající přepojen na linku 155 a dochází tak ke zdržení. Všichni však víme, že v záchraně lidského života někdy hrají roli minuty či dokonce sekundy

(Pokračování textu…)

Kdy volat 155?

Vždy, když dojde k náhle vzniklé poruše zdraví nebo závažnému úrazu. Zejména je nutné volat záchrannou službu v těchto případech:

• bolest na prsou, tlak na hrudníku
potíže s dýcháním
• porucha vědomí, bezvědomí, křeče
• vážnější úraz
• otrava či náhodné požití léků či chemikálií

Na linku 155 se dovoláte z jakéhokoliv telefonu v ČR včetně mobilních telefonů, číslo linky 155 je vždy bez předvolby a zdarma.

(Pokračování textu…)

Co nezapomenout říci?

Pokud je to možné, připravte si odpovědi na otázky, které operátorka položí, již před zavoláním na linku 155, vyhnete se zdržení. Na co se operátorka zeptá?

•  Co přesně se stalo
•  Kde k události došlo: adresa, číslo domu, patro, jméno na zvonku (popřípadě výrazné záchytné body v okolí – kaplička, komín, rybník…)
• Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených u dopravních nehod, jeho zdravotní stav (zda je při vědomí, krvácí, na jaké bolesti si stěžuje atd.)
•  Informace o volajícím: pro případný zpětný dotaz při obtížích s hledáním místa události

Za všech okolností zachovejte klid, sanitka nemůže vyjet, dokud není jasné přesně kam a co se stalo.

(Pokračování textu…)