Výzkumné projekty

Zde naleznete projekty, které aktuálně řeší výzkumné týmy Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SČK). V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace, nebo pokud máte zájem na projektech spolupracovat (spolupráce s ostatními ZZS je vítaná), kontaktujte, prosím, MUDr. Romana Škulce, Ph.D. (skulec@email.cz).

1. Výzkum přednemocničních aspektů akutního kardiogenního edému plic (Pre-hospital Intervention in acute cardiogenic pulmonary oedema, ProAir study).

Rozsáhlý projekt, ve kterém studujeme epidemiologii kardiogenního edému plic (CPE), variabilitu incidence CPE v závislosti na cirkadiánní a jiné rytmicitě a také vliv konvenčních léků používaných v urgentní terapii CPE na progrnózu nemocných.

Spolupracující pracoviště: Projekt je realizován výlučně v rámci ZZS SČK.
Hlavní řešitel: MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

2. Optimalizace protokolu pro ultrasonografické vyšetření hrudníku a břicha během náhlé zástavy oběhu (Thoracic and abdominal sonography in cardiac arrest protocol, TRACE protocol)

Projekt zaměřený k optimalizaci ultrasonografického vyšetření během náhlé zástavy oběhu v přednemocniční péči. Protokol TRACE je podrobný postup vyšetření umožňující ověřit všechny odstranitelné příčiny náhlé zástavy oběhu, které jsou diagnostikovatelné ultrasonograficky.

Spolupracující pracoviště: Projekt je realizován výlučně v rámci ZZS SČK.
Hlavní řešitel: MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

3. Gasping u mimonemocniční náhlé zástavy oběhu

Dlouhodobý projekt, který řeší incidenci gaspingu u mimonemocniční náhlé zástavy oběhu, jeho prognostický význam a patofyziologické aspekty gaspingu.

Spolupracující pracoviště: Projekt je realizován výlučně v rámci ZZS SČK.
Hlavní řešitel: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

4. Detekce nízké plazmatické hladiny fibrinogenu u závažného úrazu pomocí šokového indexu (Shock Index to Detect Low Plasma Fibrinogen in Major Trauma, SIDE study)

Projekt, který řeší otázku, zda vysoká hodnota šokového indexu u pacienta se závažným úrazem v přednemocniční péči predikuje hypofibrinogenémii a tím pádem opravňuje k podání fibrinogenu bez znalosti jeho aktuální plazmatické hladiny.

Spolupracující pracoviště: Projekt organizuje Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Spolupracující pracoviště jsou ZZS SČK, ZZS UK a ZZS PK.
Hlavní řešitel: Za KAPIM, MNUL MUDr. Josef Škola, za ZZS SČK MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

5. Význam a využití urgentní ultrasonografie v přednemocniční neodkladné péči

Rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který zahrnuje řadu dílčích výzkumných úkolů týkajících se diagnostiky akutních netraumatických stavů v přednemocniční neodkladné péči, konstrukce a validace nových vyšetřovacích protokolů.

Spolupracující pracoviště: Projekt je realizován výlučně v rámci ZZS SČK.
Hlavní řešitel: MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

6. Ultrasonograficky navigovaná kanylace periferní žíly v přednemocniční neodkladné péči

Randomizovaná nefiremní klinická studie srovnávající konvenční kanylaci periferní žíly s dvěma různými postupy s ultrasonografickou navigací.
Spolupracující pracoviště: ZZSUK.
Hlavní řešitel: Jitka Callerová