Vzdělávací akce

Krajské školicí a vzdělávací středisko ZZS Středočeského kraje

Krajské školicí a výcvikové středisko je součástí ZZS Středočeského kraje od svého vzniku v roce 2003. Středisko se zaměřuje na dvě hlavní oblasti činnosti – jednak na vzdělávání všech kategorií zdravotníků a jednak na školení nezdravotnímu v postupech první pomoci, zejména tedy na výcvik základní neodkladné resuscitace. V současné době se připravujeme na plošné školení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a tak probíhá proškolování budoucích lektorů z řad našich lékařů a záchranářů.

Zaměstnanci ZZS Středočeského kraje mají některé kurzy jako povinné – výcvik v týmové spolupráci při neodkladné resuscitaci byl přenesen na oblasti, každá oblast má k dispozici model s možností nácviku postupů rozšířené neodkladné resuscitace (intubace, rozpoznávání rytmů, defibrilace). Dalším povinným kurzem je školení v postupech při mimořádné události podle aktuálního traumatologického plánu. Součástí této přípravy jsou i nácviky mimořádných událostí, obvykle spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

(Pokračování textu…)