Vzdělávací akce

Těžko na cvičišti, snadněji společnými silami

Celkem 16 záchranářů, 2 lékaři, 10 policistů a 6 dobrovolných hasičů se sešlo v areálu policejního školícího střediska v Sadské na Nymbursku. Tam mimo jiné společně nacvičovali zásah při takzvaném hromadném postižení osob se zapojením a spoluprací všech záchranných složek, ale i další krizové situace. Na sedmi stanovištích je čekaly nejrůznější úkoly, například naši záchranáři si na vlastní kůži vyzkoušeli záchranu tonoucího dospělého muže i jeho dítěte, trénovali taky situaci, kdy je během zásahu ohrožoval muž s nožem nebo se museli vypořádat s domácí hádkou, ve které hrála roli i střelba. Celodenní program zakončili záchranáři, hasiči i policisté večer zásahem u třiceti zraněných na dětském táboře, kde útočil fiktivní střelec. Opravdovost situace podpořilo věrohodné maskování figurantů i jejich předstíraný křik.

Cvičení, které nám pomůže prohloubit spolupráci policie i záchranářů sledovali taky zástupci vedení Středočeský kraj – oficiální stránka, v čele s Hejtmanka Petra Pecková a prvním náměstkem hejtmanky Pavel Pavlík.Za Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje děkujeme všem zúčastněným, za organizaci Policie České republiky i SDH Sadská. Samozřejmě taky dalším záchranářům, policistiům, hasičům i dalším, kteří se podíleli na přípravě stanovišť nebo fungovali jako rozhodčí. Zvláštní dík potom putuje zejména k Adamovi s Rudou, kteří reálné scénáře zásahů pro záchranáře připřavili.

Krajské školicí a vzdělávací středisko ZZS Středočeského kraje

Krajské školicí a výcvikové středisko je součástí ZZS Středočeského kraje od svého vzniku v roce 2003. Středisko se zaměřuje na dvě hlavní oblasti činnosti – jednak na vzdělávání všech kategorií zdravotníků a jednak na školení nezdravotnímu v postupech první pomoci, zejména tedy na výcvik základní neodkladné resuscitace. V současné době se připravujeme na plošné školení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a tak probíhá proškolování budoucích lektorů z řad našich lékařů a záchranářů.

Zaměstnanci ZZS Středočeského kraje mají některé kurzy jako povinné – výcvik v týmové spolupráci při neodkladné resuscitaci byl přenesen na oblasti, každá oblast má k dispozici model s možností nácviku postupů rozšířené neodkladné resuscitace (intubace, rozpoznávání rytmů, defibrilace). Dalším povinným kurzem je školení v postupech při mimořádné události podle aktuálního traumatologického plánu. Součástí této přípravy jsou i nácviky mimořádných událostí, obvykle spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

(Pokračování textu…)