Přístupnost internetových stránek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Zákon č. 99/2019 Sb. uložil naší organizaci přizpůsobit svoje internetové stránky a také mobilní aplikaci tak, aby byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Zároveň nám tento zákon uložil, abychom na této webové stránce zveřejnili prohlášení o tom, že naše internetové stránky tyto podmínky splňují.

Chceme proto všem návštěvníkům našich webových stránek sdělit, že jak tyto naše webové stránky (www.zachranka.cz), tak i mobilní aplikace v chytrých telefonech splňují podmínky zajištění přístupnosti internetových stránek i mobilních aplikací.

Oproti jiným prohlášením na internetových stránkách příspěvkových či rozpočtových organizací o přístupnosti internetových stránek v přístupném formátu Vám nabízíme tuto nejlepší možnost:

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.