Stanovisko MUDr. Jiřího Knora ze dne 5. 2. 2003 k lince 112

112 nebo 155? (stanovisko Společnosti UMMK)

Zdravotnické záchranné služby v ČR prošly v posledních dvou desetiletích radikálními změnami. V současnosti je pro občana samozřejmostí, že existuje linka tísňového volání, na kterou lze kdykoliv zavolat v případě náhlého ohrožení života nebo zdraví.

Zároveň je samozřejmostí, že se ve velmi krátké době po zavolání na tísňovou linku dostaví na místo kvalifikovaní zdravotníci, kteří se budou snažit situaci profesionálně zvládnout a vyřešit. Číslo této tísňové linky znají většinou již malé děti ve školách. V obecném povědomí občanů je spolu s dalšími dvěma čísly národních tísňových linek:

150 – hasiči

155 – záchranná služba

158 – policie

Tato 3 čísla byla od 1.ledna letošního roku obohacena o další tísňovou linku:

112

Proč linka 112 a kdy na ní máme volat? Tato linka je zřízena hlavně pro cizince v rámci našeho začleňování do EU. Staré, národní linky (150, 155, 158), tedy rozhodně nebyly zrušeny a fungují nadále stejným způsobem.

Pokud tedy budete jako občané v případě ohrožení života či zdraví volat záchrannou službu, volejte přímou linku 155. Zvolíte-li přesto linku 112 vaší výzvě bude vyhověno- bude předána operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby, na které byste se však v případě volby staré národní linky dovolali přímo.

Na závěr: pamatujte, že ani záchranné služby nejsou všemohoucí. Všem občanům přeji, aby jakoukoliv tísňovou linku v budoucnosti potřebovali využít co nejméně.