Středočeská záchranka a VŠCHT spolu vyřešily problém resterilizace filtrů

Tak jako v každém náročnějším období v historii i tato doba, kdy přijímala ČR opatření kvůli koronaviru a každý jedinec pociťoval nejistotu, měla přínos. Opět se ukázalo, že umíme improvizovat, hledat případná náhradní řešení, která se osvědčí a zůstanou nám jako zavedené postupy.

Nikdo v začátku neznal další vývoj a postup koronaviru a dalo se očekávat, že zhorší-li se situace, bude celorepublikově následovat silný nedostatek protičásticových filtrů do masek, kterými se chránili zdravotníci. Středočeská záchranka, jmenovitě prim. Michal Gozon, ve spolupráci s prof. Zdeňkem Soferem a jeho kolegy z VŠCHT začali společně pracovat na způsobu resterilizace již použitých filtrů, které by byly jinak určeny k likvidaci. Tímto způsobem bylo možno případně prodloužit jejich životnost.

Pro sterilizaci filtrů byly zvažovány tři metody. První z nich byla sterilizace s použitím aerosolu 3% H2O2 (peroxid vodíku), druhá využívala ozonu (O3) ve vzduchu jako nosném plynu a třetí metoda byla založena na tepelné sterilizaci při 75 °C.

Tepelná sterilizace filtrů se ukázala po testech jako velice učinná. Jako jediná z testovaných způsobů sterilizace dosáhla 100% účinnosti. Jelikož se jedná o velice exaktní metodu bez jakýchkoliv nároků na obsluhu, lze ji pro sterilizaci filtrů doporučit i ostatním zdravotnickým zařízením jako spolehlivou.