Středočeská záchranka zajišťuje transporty náběrových sester k vytipovaným pacientům v karanténě

Od 5. března středočeská záchranka ve Středočeském kraji v rámci aktuálního boje s epidemií nového koronaviru zajištuje na základě žádosti Krajské hygienické stanice SČK v úzké spolupráci s Klinikou infekčních nemocí ÚVN transporty odběrových pracovníků – náběrových sester z oblastních nemocnic, které jsou sanitními vozidly vysílány k pacientům v karanténě, u kterých je podezření, že mohou být nakaženi COVID-19.

I tato odebírání vzorků se vzhledem k situaci řídí velmi přísnými pravidly. Riziko nákazy je eliminováno tím, že se řidič vozidla odběrů nezúčastňuje a nemanipuluje s infekčním materiálem a odpadem. Vždy setrvává v uzavřeném prostoru sanitního vozu a nesdílí s odběrovým pracovníkem prostor ani při samotné jízdě.

Samotný výjezd těchto posádek iniciuje krajská hygienická stanice, která kontaktuje operační středisko středočeské záchranky. Ta poté vyšle nejbližší odběrovou posádku na adresu bydliště pacienta. Do dnešního dne (10. 3.) proběhlo ve Středočeském kraji už 94 odběrů.

Pravidla při podezření na nákazu koronavirem zůstávají stejná:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (jihovýchodní Asie, severní Itálie, Írán a další regiony dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:
• Pokud jste doma, nikam nechoďte a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
• Kontaktujte krajskou hygienickou stanici. Postupujte podle jejich doporučení.

  • Doplňující dotazy lze volat na linku Callcentra středočeské záchranky – 800 888 155

• Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne dlaní!
• Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (minimálně 70%).
• Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, postupujte podle pokynů zdravotníků, nejezděte hromadnou dopravou. Je-li to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku.

Pokud jste se vrátili v posledních 14 dnech z výše uvedených oblastí a nemáte žádné příznaky onemocnění:
• Po celou dobu maximální inkubační doby, tedy 14 dnů od odletu či odjezdu z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
• Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
• Váš praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
• Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (minimálně 70%).
• Objeví-li se u vás příznaky jako zvýšená teplota či horečka, kašel nebo dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
• Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, postupujte podle pokynů zdravotníků, nejezděte hromadnou dopravou. Je-li to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku.