Středočeští záchranáři na Zážitkovém kurzu první pomoci pro studenty lékařské fakulty

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 probíhal v Horním Poříčí v Jihočeském kraji Zážitkový kurz první pomoci pro studenty 2. lékařské fakulty UK, pořádaný ve spolupráci 2. LF a KARIM FN Motol. Pro letošní ročník byli osloveni pro spolupráci i záchranáři a lektoři ze ZZS SčK Bc. Tomáš Sedláček, MUDr. Marcel Truelle a dispečerka operačního střediska Martina Tlustá. 
Během třech intenzivních výukových dní se budoucí lékaři, studenti všech 6 ročníků LF, zúčastnili řady workshopů, simulovaných situací a přednášek. Jeden z workshopů, výuka imobilizačních technik, byl zcela v režii středočeské záchranky a studenti si ho moc pochvalovali. Pro většinu z nich to bylo první setkání s krčním límcem, vakuovou matrací, nebo páteřním rámem. Pod bedlivým odborným dozorem Tomáše a Marcela se pak naučili například bezpečně sejmout přilbu motorkáři v bezvědomí. Marcel Truelle pak vedl samostatný workshop zaměřený na techniku hrudní drenáže. Operátorka Martina Tlustá pak zúročila svoje bohaté zkušenosti v modelové situaci překotného porodu dítěte a jeho následnou resuscitací, kdy zcela věrohodně simulovala poskytování telefonicky asistované první pomoci operátorem ZOS a studenti měli skutečný prožitek jako v reálné situaci.
V rámci přednášky o fungování Zdravotnického operačního střediska si pak účastníci užili poslech dvou reálných hovorů na linku 155, které studenty doslova fascinovaly.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci s organizátory 2. LF a KARIM FN Motol.

Martina Tlustá, Tomáš Sedláček, Marcel Truelle