VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO

v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení funkce

VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

Požadavky:

  • ukončené VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  • alespoň 5 let praxe na úseku ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče (PNP), anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu, výhodou praxe při řízení většího kolektivu pracovníků;
  • znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
  • organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost;
  • předložení koncepce pro rozvoj PNP v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska ZZS (max. 2 stránky).

Požadované doklady k přihlášce:

  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
  • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  • výpis z rejstříku trestů;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 27. září 2019 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.