Výběrová komise doporučila do vedení středočeské záchranky MUDr. Pavla Rusého

Středočeská zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (ZZS SK) bude mít nového ředitele. Vítězem tříkolového výběrového řízení se stal MUDr. Pavel Rusý. Rada kraje by měla rozhodnutí výběrové komise vzít na vědomí ve čtvrtek 1. dubna. Nový ředitel bude do funkce jmenován a nastoupí do ZZS SK již ten samý den.

„Výběrová komise rozhodla o MUDr. Pavlu Rusém jako o vítězi výběrového řízení na základě jím předložené koncepce středočeské záchranky. Jeho úkolem bude pokračovat v rozvoji středočeské záchranné služby, a to nejen v podmínkách pandemie, ale zejména v období po pandemii. Těším se na vzájemnou spolupráci,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Celkem se do tříkolového výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů. V prvním kole byly po otevření obálek překontrolovány náležitosti doručených přihlášek a dodání požadovaných dokladů pro posouzení základních předpokladů pro výkon funkce dané pozice. Do druhého kola byli pozváni uchazeči, kteří splnili předpoklady v prvním kole. Výběrová komise posoudila jejich odborné znalosti, orientaci v systému zdravotnické záchranné služby ČR s důrazem na management ve zdravotnictví a krizové komunikaci a také jejich manažerské dovednosti pro výkon obsazované pozice. „Do třetího kola pak byli pozváni tři nejlepší kandidáti k řízenému pohovoru. Byl zaměřen na kvalitu předložené koncepce, vize rozvoje na prvních sto dnů a dále do roku 2024,“ upřesnil radní Pavel Pavlík.

MUDr. Pavel Rusý pracuje jako lékař záchranné služby na částečný úvazek ve Středočeském a Ústeckém kraji. V minulosti založil nestátní zdravotnické zařízení na přepravu pacientů neodkladné péče Nonstopmedic s.r.o. „Urgentní medicína mi dala mnoho zkušeností. Potkal jsem v ní několik životních učitelů a nastala doba, kdybych to mohl záchrance vrátit,“ říká ke svému rozhodnutí stát se ředitelem středočeských záchranářů MUDr. Pavel Rusý.
(zdroj: web SČK)