Zástupci středočeské záchranky na EUSEM

V polovině října se konal v Kongresovém centru Praha 13. kongres Evropské společnosti urgentní medicíny (European Society for Emergency Medicine, EuSEM).

Urgentní medicína je širokým medicinským oborem, který úzce spolupracuje s téměř všemi ostatními klinickými obory a řeší akutní stavy, s nimiž se pacienti obracejí na zdravotnické služby. Zahrnuje jednak přednemocniční neodkladnou péči, tedy systém zdravotnické záchranné služby, urgentní příjem v nemocničních zařízeních a také systém připravenosti na mimořádné události jako jsou například povodně či teroristické útoky.

V České republice se jedná o obor poměrně mladý, v roce 2018 oslavil 20leté výročí. V současnosti se mu věnuje v České republice více než 600 lékařů. Ti si mohli vyslechnout přednášky nejen o klinických tématech ze všech styčných oborů, ale i o psychologické náročnosti kritických situací a o kariéře v urgentní medicíně. Kromě toho se mohli zúčastnit soutěží týmů v klinických scénářích či interaktivních bloků a otestovat si své znalosti. K dispozici bylo i inscenované soudní jednání s problematikou urgentní medicíny či velké množství vědeckých posterů, na kterých měli delegáti příležitost prezentovat své nejnovější výzkumy a studie.

Pražský kongres EuSEM byl zatím nejúspěšnější kongres v historii EUSEM, s nejvyšším počtem účastníků (2500 ze 78 zemí světa včetně Nového Zélandu, Andory atd.), slavilo se navíc 25 let od vzniku evropské společnosti, kromě paralelně probíhajících 6 bloků byly postery, komentované postery, od soboty workshopy, v neděli český blok (celodenní s účastí 240 osob) jako součást evropského kongresu, výstava fotografií Jindřicha Štreita „Na urgent!“ se zahájením s přítomností prezidenta EUSEM. Byl to prostě úspěch!

Lví podíl na úspěšnosi akce měla MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, lokální ambasadorka kongresu EuSEM, která je i přes svoji vytíženost výjezdovou lékařkou středočeské záchranky. Ředitel středočeské záchranky MUDr. Jiří Knor, který se zúčastnil kongresu, předsedal v českém bloku.