ZZS SČK se podílela na výzkumu a výsledky publikovala v prestižních mezinárodních časopisech

Středočeská záchranná služba se podílela na vzniku odborných prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech a prezentovaných na domácích i mezinárodních kongresech. Informace publikované v Critical Care a v Internal and Emergency Medicine prezentoval MUDr. Roman Škulec, Ph. D., ve formě dvou půlhodinových přednášek na konferenci 2nd International Conference on Medical Imaging and Case Reports v Bostonu.

Zde naleznete tři články (1., 2., 3.) – všechny publikované v časopisech s impact factor. Dále byla přijata k publikaci práce „Two different techniques of ultrasound-guided peripheral venous catheter placement versus traditional approach in the pre-hospital emergency setting – a randomized study“ do Internal and Emergency Medicine (IF 2,33) a aktuálně je v produkci. Na všech se středočeští záchranáři výzkumně podíleli a tři byly realizovány přímo na ZZS SČK.