CENÍKY SLUŽEB

Ceník komerčních služeb pro poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace
Položka CENA v Kč vč. 21 % DPH
jednostranný tisk nebo kopírování – barevné – formát A4 6
jednostranný tisk nebo kopírování – černobílé – formát A4 4
oboustranný tisk nebo kopírování – barevné – formát A4 8
oboustranný tisk nebo kopírování – černobílé – formát A4 5
jednostranný tisk nebo kopírování – barevné – formát A3 10
jednostranný tisk nebo kopírování – černobílé – formát A3 7
oboustranný tisk nebo kopírování – barevné – formát A3 20
oboustranný tisk nebo kopírování – černobílé – formát A3 13
náklady na balné podle aktuální pořizovací ceny  
náklady na opatření technických nosičů dat CD, DVD podle pořizovací ceny
náklady na poštovné sazba dle platného ceníku provoz.pošt. služeb
   
Úhrada nákladů za strávený čas  
práce lékaře (cena za každou započatou hodinu) 1000
práce sestry/záchranáře (NLZP) (cena za každou  
započatou hodinu) 700
práce řidiče RZP/RLP (cena za každou započatou hodinu) 600
TH pracovníka (v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání  
informace) (cena za každou započatou hodinu) 500

Poznámka
Způsob úhrady komerčních služeb a nákladů spojených s poskytováním údajů ze zdravotnické dokumentace je bezhotovostní (č. ú. 6522192/0800), pouze v ojedinělých případech v hotovosti nazákladě vyhotovené faktury finanční účtárnou. V případě, že nedojde k úhradě faktury do 10pracovních dnů, neručí ZZS SK za včasné vyřízení žádosti.

Ceník zdravotnických asistencí ZZS SK s platností od 1. 6. 2022
Posádka RLP (lékař, zdr. záchranář, řidič) 2500 Kč/ hod.
Posádka RZP (zdr. záchranář, řidič) 1500 Kč/ hod.
Posádka RV (lékař, řidič) 1700 Kč/ hod.
Sanitní vůz s řidičem (u prezentací vozu) 700 Kč/ hod.
Jízda sanitního vozidla 80 Kč/ km
Pronájem záchranářského stanu 500 Kč / hod.

 

Účtuje se každá započatá půlhodina asistence včetně cesty na místo akce a zpět. Tento ceník je
platný v případě doručení žádosti minimálně 30 dnů před zahájením plánované akce. V případě doby kratší než 30 dnů se jednotlivé částky zvyšují o 30 %.

Ceník stáží (platnost od 23.1.2023)
NLZP (studenti zdravotnického záchranáře nebo kurzu řidiče ZZS) 500 Kč / den
Lékaři (VPL v předatestační přípravě) 600 Kč / den

 

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací ZZS SK, p.o.

V souvislosti se stanovením výše požadované úhrady nákladů v konkrétním případě poskytnutí informací vychází organizace z níže uvedeného Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 241/2022 Sb., InfoZ, a to v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Cena v Kč bez DPH
Poskytnutí přístupu subjektu údajů k informacím  
(za hodinu již od počátku vyhledávání) 270
jednostranný tisk nebo kopírování – barevné formát A4 6
jednostranný tisk nebo kopírování – černobílé formát A4 4
oboustranný tisk nebo kopírování – barevné formát A4 8
oboustranný tisk nebo kopírování – černobílé formát A4 5
jednostranný tisk nebo kopírování – barevné formát A3 10
jednostranný tisk nebo kopírování – černobílé formát A3 7
oboustranný tisk nebo kopírování – barevné formát A3 20
oboustranný tisk nebo kopírování – černobílé formát A3 14

Další náklady na pořízení kopií
Za poskytnutí kopie či tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.
Náklady na opatření technických nosičů dat
Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu žadatel, se účtuje podle pořizovací ceny (individuální kalkulace nákladů).
Náklady na odeslání informací žadateli
Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle sazeb platného aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb. Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100,- Kč, úhrada se nepožaduje. Úhrada balného: obálky A6, A5, A4, obálka bublinková na technické nosiče dat se účtuje podle aktuální pořizovací ceny.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující jednu hodinu. Pakliže se překrývají lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání dojde ke sloučení doby vyhledání informací v těchto žádostech. Jde-li o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, činí úhrada za jednu hodinu vyhledávání 400,- Kč.

Způsob úhrady nákladů je bezhotovostní, a to na č. ú. 6522192/0800. V případě, že předem nedojde k úhradě vystavené faktury do 10 pracovních dnů, neručí ZZS SK, p.o. za včasné vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Úhrada ošetření u samoplátce

Od 15. 7. 2024  vyúčtování zdravotní péče v případě samoplátce probíhá v souladu s platným číselníkem zdravotních výkonů ke dni ošetření s bodovými hodnotami uveřejňovaných na webových stránkách VZP ČR.

Vaše vyúčtování zdravotní péče lze zaplatit:

Bankovním převodem
Číslo ban. účtu: 6522192/0800

Variabilní symbol = číslo faktury za ošetření (pokud nemáte k dispozici fakturu - datum ošetření a příjmení ošetřeného, např. 02062024Novak)

V hotovosti
V sídle ZZS SK, Vačurova 1544, 272 01 Kladno a to v pokladně v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin

 

V Kladně 10.07.2024

NAHORU Call Now ButtonVOLEJ 800 888 155