NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Na linku 155 volejte v případě bezprostředního ohrožení života nebo v případě hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport do zdravotnického zařízení.

 

Volejte zejména v těchto případech:

 • porucha vědomí, bezvědomí, křeče
 • bolest nebo tlak na hrudi
 • dušení, dušnost, poruchy dýchání
 • otrava nebo náhodné požití léků / chemikálií
 • vážný úraz, masivní krvácení

 

A v těchto situacích:

 • tonutí
 • zavalený pacient
 • popálení, poleptání
 • dopravní nehody se zraněním
 • pády z výšek
 • Stručně oznamte, co se stalo.
 • Nahlaste co nejpřesnější adresu, kde se zraněný nebo nemocný člověk nachází – adresa, číslo domu, patro, označení zvonku.
 • Podrobné informace o zraněném nebo nemocném – pohlaví, přibližný věk, zdravotní stav (dýchá, krvácí atd).
 • Při dopravních nehodách nebo jiných událostech mimo obydlenou oblast je podstatné místo co nejvíce upřesnit – číslo silnice, směr na sousední obec, orientační bod v okolí (kaplička, samoobsluha atd).
 • Kontakt na volajícího

 

Nemějte obavy, zkušení operátoři se na vše zeptají.

Telefonát vždy ukončuje operátor linky 155, pokud Vás požádá, abyste zůstali na lince, prosím, nezavěšujte a počkejte, až na Vás začne znovu mluvit. Poslouchejte pokyny operátorů a vyčkejte na místě až do příjezdu záchranné služby.

Pokuste se uklidnit. Pro Vašeho blízkého jste určitě udělali vše, co bylo ve Vašich silách, teď je v péči profesionálů. Od posádky záchranné služby předem víte, kam pacienta povezou. Do nemocnice volejte minimálně s hodinovým odstupem od odjezdu naší posádky. Nechte prostor kolegům v nemocnici, aby Vašeho blízkého vyšetřili.

Naši záchranáři poskytují Vašemu blízkému vysoce specializovanou přednemocniční péči v moderně vybaveném sanitním vozidle, které můžeme přirovnat k pojízdné jednotce intenzivní péče.

Výjezd je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Výjimkou je zásah u občanů cizí státní příslušnosti mimo země EU, v těchto případech hradí zásah pacient.

NAHORU Call Now ButtonVOLEJ 800 888 155