Krajské zdravotnické operační středisko

Kontakt na vedení Krajského zdravotnického operačního střediska v Kladně – organizace a provoz tísňové linky 155.

Vedoucí lékař Krajského zdravotnického operačního střediska
MUDr. Michal Matoušek

e-mail: michal.matousek@zachranka.cz
mobil: 739 154 244

Vedoucí Krajského zdravotnického operačního střediska
Bc. Patrik Merhaut

e-mail: patrik.merhaut@zachranka.cz
telefon: 312 256 654