NOVINKY

VIEW ALL
 • Silvestrovská noc očima záchranářů

  Středočeští záchranáři za 12hodinovou směnu ošetřili v souvislosti s novoročními oslavami 8 pacientů se zraněním od pyrotechniky, 43 lidi po požití alkoholu a ve spolupráci s policií zasahovali u 20 případů napadení. Celkový počet výjezdů se zastavil na čísle 225, pro srovnání, v loňském roce za stejné časové období vyjížděli záchranáři 297. První výjezd v...

  2 ledna, 2023
 • První pomoc se záchranářem Markem

  Představením v Kolíně odstartovala série vystoupení záchranáře Marka a jeho plyšové sanitky.  Speciální výukový projekt o základech první pomoci zaštiťuje první náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.  V průběhu divadelního představení „První pomoc se záchranářem Markem“ se malí posluchači hravou a zábavnou formou naučí základy první pomoci. Dozví se, jak správně telefonovat na tísňovou...

  22 prosince, 2022
 • Středočeští záchranáři mají nové vozy

  Středočeská záchranná služba dnes slavnostně převzala 5 nových vozidel. Dvě auta rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, jedno sanitní vozidlo a dva servisní vozy ZZS. Dvě nová lékařská auta, která budou fungovat v rendez-vous setkávacím systému, zahájí svůj provoz na dvou výjezdových stanovištích. Jedno vozidlo značky Volkswagen Tiguan bude sloužit na výjezdovém stanovišti v Rakovníku. Druhý vůz,...

  20 prosince, 2022
 • Nová výjezdová základna

  Od dnešního dne budou záchranáři vyjíždět za pacienty z nové výjezdové stanice v Benátkách nad Jizerou. Nová základna zkrátí čas dojezdu záchranářů a zlepší dostupnost péče v dané oblasti.   Na novém výjezdovém stanovišti, které vzniklo za podpory vedení Středočeského kraje a města Benátky nad Jizerou, bude sloužit dvoučlenná posádka v režimu RZP, tedy řidič a zdravotnický záchranář, nebo...

  19 září, 2022
 • Nové sanitky míří do provozu

  Od dnešního dne vyjede do provozu deset nových sanitek typu „B“ a jedna satnika typu „C“. Požehnal jim římskokatolický kněž Zbigniew Jan Czendlik. Všechny nové vozy jsou určené pro výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. Vozy značky VW Transporter zahájí svůj provoz na stanovištích v Nymburce, Jesenici, Zruči nad Sázavou, Mělníku, Hostivicích, Mladé Boleslavi, Sedlčanech, Roztokách u...

  2 září, 2022
 • Těžko na cvičišti, snadněji společně

  Celkem 16 záchranářů, 2 lékaři, 10 policistů a 6 dobrovolných hasičů se sešlo v areálu policejního školícího střediska v Sadské na Nymbursku. Tam mimo jiné společně nacvičovali zásah při takzvaném hromadném postižení osob se zapojením a spoluprací všech záchranných složek, ale i další krizové situace.     Na sedmi stanovištích je čekaly nejrůznější úkoly, například...

  17 srpna, 2022
 • Máme Specialisty urgentní medicíny

  V rámci pilotního projektu na výjezdovém stanovišti ve Zdibech začali od prvního dubna sloužit zdravotničtí záchranáři urgentní medicíny. Ti můžou v hůře dostupných oblastech na základě absolvování dalšího postgraduálního vzdělávání poskytnout specializovanou péči ještě před příjezdem lékaře. Zároveň mají rozšířené kompetence upravené vyhláškou a vnitroorganizačními předpisy. Například můžou bez předchozí konzultace s lékařem podávat pacientům...

  2 dubna, 2022
 • Květiny pro záchranáře

  Na záchranáře Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje čekalo ve středu 16.2. 2022 překvapení, čtyři sta žlutých a bílých růží od společnosti Florea. Darované květiny potěšily všechny dámy z ředitelství, operačního střediska i výjezdové základny. Vedení managementu část růží převezlo i na další výjezdová stanoviště. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje by touto cestou chtěla poděkovat vedení společnosti...

  16 února, 2022
 • Prohlášení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o zásadách ochrany osobních údajů

  Pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Nepatříme mezi organizace, které cíleně shromažďují osobní údaje k dalšímu zpracování, protože hlavním předmětem naší činnosti je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pokud pracujeme s osobními údaji, je to především z důvodu splnění právních povinností, jako je tomu například při shromažďování zvláštních kategorií osobních...

  5 března, 2018
 • Informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem zdravotních služeb – Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

  Úvodní informace Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. (dále jen „ZZS SČK“)  je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a je tak správcem osobních údajů....

  5 března, 2018
 • Informace o zpracování osobních údajů z kamerových systémů uvnitř i vně příspěvkové organizace ZZS SČK

  Správce poskytuje níže uvedené informace k zajištění transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů z kamerových systémů, a to v souladu s Nařízením EU a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES....

  5 března, 2018
 • Postup při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů v organizaci ZZS SČK

  Porušením zabezpečení osobních údajů, a to zejména vysoce rizikovým porušením je obvykle míněno: ztráta, odcizení, fyzické zničení osobních údajů, úmyslná modifikace většího rozsahu, prozrazení autentizačních údajů osobám, které nejsou uživateli informačního systému organizace....

  5 března, 2018
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:...

  5 března, 2018
 • Kodex chování dle GDPR pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, p.o.

  Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. (dále jen „ZZS SČK“, nebo „organizace“), jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, je správcem osobních údajů. ...

  5 března, 2018
 • Záchranáři na Zážitkovém kurzu

  Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 probíhal v Horním Poříčí v Jihočeském kraji Zážitkový kurz první pomoci pro studenty 2. lékařské fakulty UK, pořádaný ve spolupráci 2. LF a KARIM FN Motol. Pro letošní ročník byli osloveni pro spolupráci i záchranáři a lektoři ze ZZS SčK Bc. Tomáš Sedláček, MUDr. Marcel Truelle a dispečerka operačního...

  5 května, 2022
 • Formuláře ke stažení

  Žádosti na vyplnění práv subjektu údajů Oznámení osobních údajů subjektu údajů Žádost na opravu o. ú Žádost na přenositelnost o. ú Žádost na výmaz o.ú Žádost na přístup k o.ú Žádost omezení zpracování o.ú Žádost na vznesení námitky   Informovaný souhlas a jeho odvolání Souhlas se zpracováním osobních údajů ZZS...

  24 března, 2023
NAHORU