Prohlášení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o zásadách ochrany osobních údajů

 

Pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Nepatříme mezi organizace, které cíleně shromažďují osobní údaje k dalšímu zpracování, protože hlavním předmětem naší činnosti je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pokud pracujeme s osobními údaji, je to především z důvodu splnění právních povinností, jako je tomu například při shromažďování zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Při používání našich webových stránek nevyžadujeme ani nezaznamenáváme žádné osobní údaje návštěvníků stránek, protože k naší činnosti je nepotřebujeme, nejsme obchodníci, ale zdravotnické zařízení. Proto zde nenaleznete žádná zaškrtávací políčka či prázdné kolonky k doplnění. Chceme návštěvníky našich webových stránek ujistit, že jsme organizací, která dokáže v souladu s GDPR chránit a zabezpečit osobní údaje pacientů, zaměstnanců či jakýchkoliv jiných subjektů údajů (fyzických osob).