VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2023

ke stažení zde

 

Výroční zpráva 2022

ke stažení zde

 

Výroční zpráva 2021

ke stažení zde

 

Výroční zpráva 2020

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. bylo ve sledovaném roce 2020 podáno šest písemných žádostí
o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nebyly žádné
ústně podané žádosti. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. ve sledovaném roce neobdržela žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný
soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2020 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržela žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2020 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy,
na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše
zdravotnická organizace neeviduje.

 

MUDr. Jiří Knor Ph.D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2021

 

Výroční zpráva 2019

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. byla ve sledovaném roce 2019 podána jedna písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nejsou žádosti podané ústně. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2019 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2019 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy, na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

 

MUDr. Jiří Knor Ph. D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

 

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2020

 

Výroční zpráva 2018

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2018 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace  neeviduje.

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 16. ledna 2019

 

Výroční zpráva 2017

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

 

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost  o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

 

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 20. února 2018

NAHORU Call Now ButtonVOLEJ 800 888 155