VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2022

ke stažení zde

 

Výroční zpráva 2021

ke stažení zde

 

Výroční zpráva 2020

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. bylo ve sledovaném roce 2020 podáno šest písemných žádostí
o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nebyly žádné
ústně podané žádosti. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. ve sledovaném roce neobdržela žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný
soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2020 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržela žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2020 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy,
na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše
zdravotnická organizace neeviduje.

 

MUDr. Jiří Knor Ph.D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2021

 

Výroční zpráva 2019

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. byla ve sledovaném roce 2019 podána jedna písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nejsou žádosti podané ústně. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2019 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2019 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy, na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

 

MUDr. Jiří Knor Ph. D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

 

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2020

 

Výroční zpráva 2018

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2018 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace  neeviduje.

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 16. ledna 2019

 

Výroční zpráva 2017

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

 

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost  o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

 

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 20. února 2018

NAHORU Call Now ButtonVOLEJ 800 888 155